Asiakastyytyväisyyden mittaaminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköissä on asiakastyytyväisyyttä mittaavia HAPPYorNOT laitteita, jolla voi helposti ja nopeasti jättää saamastaan palvelusta palautetta.