Sisätauti - kirurginen osasto

Osastolla vierailuaika on klo 13.00 -19.00 ja valvonnassa klo 13.00-14.00 sekä 18.00-19.00.

Sisätauti – kirurginen osasto on sairaalan 2. kerroksessa. Sisätauti-kirurgisella osastolla on 30 potilaspaikkaa, joista neljä on valvonnassa.

Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia sisätautien ja neurologian potilaita sekä kirurgisia jatkohoito- ja kuntoutuspotilaita.

Yleisimmin hoidettavia sairauksia ovat sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, aivoverenkiertohäiriöt ja -vammat sekä erilaiset tulehdustaudit. Osaston potilaat ovat usein monisairaita.  Osaston potilaista suurin osa on päivystyspotilaita. Leikkauspotilaita on jatkohoidossa ja kuntoutuksessa suurten leikkausten jälkeen, leikkauspotilaat tulevat osastolle sairaalan leikkausyksiköstä ja keskussairaaloista.

Valvonnassa hoidetaan ympärivuorokautista tarkkailua ja hoitoa vaativia potilaita, kuten sydän-, keuhko- ja neurologisia potilaita. Valvonnassa tehdään sähköiset rytminsiirrot ja annetaan erityistä tarkkailua vaativia lääkeinfuusioita.

Toiminta on potilaskeskeistä, kokonaisvaltaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa. Hoitotyön tavoitteena on edistää potilaan terveyttä ja toipumista hoitojakson aikana sekä tukea potilaan voimavaroja ja toimintakykyä hänen elämäntilanteessaan kuntoutumista edistävin hoitotyön keinoin.