Potilasasiamies

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä potilasasiamieheen hoitoon pääsyä, hoitoa, kohtelua ja tietosuojaa koskevissa asioissa.
Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös potilaan omainen, asioiden hoitaja tai henkilökunta.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Vuonna 1993 tuli voimaan laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92). Lain tarkoituksena on taata potilaalle

  • hoitoon pääsy
  • tietojen saaminen
  • itsemääräämisoikeus
  • oikeus muistutuksen tekemiseen
  • hyvä hoito ja kohtelu

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen ja korvausilmoituksen teossa
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa

Laki on nähtävissä jokaisessa hoitoyksikössä ja lisätietoa saa henkilökunnalta sekä potilasasiamieheltä.