Potilasasiamies

Saat ohjeita ja neuvoja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista potilasasiamieheltä.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen

 • kun sinulla on kysyttävää potilaan asemasta ja oikeuksista
 • kun tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
 • kun tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka auttaa sinua terveydenhuollon oikeuksiisi liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.

Toimi näin:

Kysy ohjeita ja neuvoja soittamalla potilasasiamiehen puhelimeen soittoajalla.

Soittoajat hänelle ovat tiistaisin ja torstaisin. Muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin, ja potilasasiamies ottaa sinuun yhteyttä seuraavan kerran paikalla ollessaan.

Terveydenhuollon ristiriitatilanteissa tai epäselvissä tilanteissa ota ensisijaisesti yhteys sinua hoitaneeseen tai päätöksen tehneeseen työntekijään.

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Vuonna 1993 tuli voimaan laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92). Lain tarkoituksena on taata potilaalle

 • hoitoon pääsy
 • tietojen saaminen
 • itsemääräämisoikeus
 • oikeus muistutuksen tekemiseen
 • hyvä hoito ja kohtelu

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen ja korvausilmoituksen teossa
 • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa

Laki on nähtävissä jokaisessa hoitoyksikössä ja lisätietoa saa henkilökunnalta sekä potilasasiamieheltä.