Hoitotakuun toteutuminen: Erikoislääkäripoliklinikka

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä enimmäisaika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan potilaan terveydentilan vaarantumatta lykätä lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä. Kaihileikkausten , ravitsemusterapian sekä tutkimuspoliklinikoiden kuten enmg:n osalta hoito aloitettava 6 kk:n sisällä.

Tilanne elokuussa 2022:

Lähetteiden käsittelyssä on hoidon tarpeen arvioinnin ylitystä vuoden alusta ollut kardiologiassa 8 lähetettä ja kirurgian puolella muutamia johtuen toiminnan aloittamisen viivästymisestä Kys:n kumppanuustoimintana.

Hoidon järjestämisessä hoitotakuun ylitystä on ollut urologiassa ja kardiologiassa. Molemmissa on ollut lääkärivaihdoksia vuoden alussa.

Kardiologian puolella poissaolot, vakituisten lääkärien lomien sijaistamiset sekä lääkärijärjestelyt osastolla ovat aiheuttaneet vastaanottojen peruuntumista ja lääkärityöpanoksen keskittämistä osastolle.

Ravitsemusterapiassa on 3-6 kuukautta odottaneita 20 lähetepotilasta. Ravitsemusterapeutin työpanosta on lisätty kahteen päivään viikossa. Ravitsemusterapeutti on arvioinut jonotilanteen ja määritellyt kiireettömät asiakkaat.

Diabetes- ja kardiologian poliklinikoilla ovat myös määräaikaiskutsut n. 2-3 kk:tta jäljessä.

Silmäpoliklinikalla määräaikaiskutsut ovat 2 kuukautta tavoiteajankohdasta jäljessä.

Keuhkohoitajavastaanottoja on myös paljon jonossa, mutta tällä hetkellä ollaan kuukausitavoitteessa. Jonoa on aiheuttanut myöskin uniapnealaitteiden heikko saatavuus.