Hoitotakuun toteutuminen: Erikoislääkäripoliklinikka

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä enimmäisaika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan potilaan terveydentilan vaarantumatta lykätä lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä. Kaihileikkausten , ravitsemusterapian sekä tutkimuspoliklinikoiden kuten enmg:n osalta hoito aloitettava 6 kk:n sisällä.

Tilanne joulukuussa 2019: Lähetteiden käsittelyssä hoitotakuun toteutuu suurimmassa osassa erikoisaloista. Hoitotakuu toteutuu ensikäyntipotilailla kaikilla muilla erikoisaloilla paitsi kardiologian poliklinikan jonon hoitamiseksi tarvitaan jonon purkua joulukuun aikana. Kontrollijonoilla viivettä on ihotautien, kardiologian ja silmätautien poliklinikoilla.