Hoitotakuun toteutuminen: Fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinepalvelut

Potilaat pääsevät fysioterapiaan, apuvälinepalveluihin ja toimintaterapiaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireelliset fysioterapiapalvelut hoidetaan viikon sisällä. Kiireettömissä tapauksissa fysioterapiaan pääsy toteutuu 2 – 6 viikossa. Apuvälinepalveluihin pääsy toteutuu kiireellisyys huomioiden 1 vrk – 4 viikon sisällä. Toimintaterapiaan pääsy toteutuu viimeistään 3 kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Tilanne elokuussa 2022:

Hoitotakuu toteutuu sekä Varkauden että Joroisten yksikössä. Potilaat pääsevät fysioterapiaan, apuvälinepalveluihin ja toimintaterapiaan kiireellisyysjärjestyksessä siten, että kiireelliset hoidetaan viikon sisällä.

Kiireettömissä tapauksissa fysioterapiaan pääsy toteutuu 2 – 6 viikossa. Apuvälinepalveluihin pääsy toteutuu kiireellisyys huomioiden 1 vrk – 4 viikon sisällä. Toimintaterapiaan pääsy lasten terapiassa toteutuu kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta. Kotihoidossa aloitti toimintaterapeutti toukokuussa 2022, mikä on vähentänyt kotihoidon fysioterapeutin ja apuvälinepalveluiden kotikäyntien tarvetta kodin apuvälinearvio- ja muutostarpeenarvioiden osalta.

Puheterapian osalta Joroisissa hoitotakuu toteutuu. Puheterapiassa Varkauden osalta hoitotakuu ei täyty. Hoidon tarpeen arviot tehdään ajallaan, mutta terapiaan pääsy ei toteudu hoitotakuun mukaisesti. Puheterapiaa tullaan ostamaan syyskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä yksityiseltä palveluntarjoajalta.