Hoitotakuun toteutuminen: Hammashoito

  • Hoitotakuu: Kuntalaisen on saatava yhteys hammashoitoon arkipäivisin virka-aikana välittömästi.

Suun terveydenhoidon ajanvaraus Varkaudessa ja Joroisissa on keskitetty numeroon (017) 579 6500. Ajanvarauksen yhteydessä tehdään suun terveyteen liittyvä haastattelu, jonka perusteella määritellään tutkimukseen pääsyn kiireellisyys.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat ohjataan päivystävälle hammaslääkärille, joka antaa ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Suuhygienistit tekevät hoidon tarpeen arvioinnin ei-kiireellisen hoidon osalta.

  • Hoitotakuu: Jos hoito katsotaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi, se tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

 

Tilanne elokuussa 2022:

Varkaudessa hoidetaan keskitetysti myös joroislaisten ajanvaraus ja Nispa -takaisinsoittojärjestelmä on käytössä arkisin ma – pe klo 8.00 – 16.00. Kaikissa tapauksissa yhteydenotto potilaaseen on tapahtunut saman päivän aikana. Arkisin klo 8.00 - 16.00 potilaan on mahdollista tulla myös käymään Varkauden hammashoitolan ajanvarausluukulla.

Varkaudessa ja Joroisissa hoidon tarpeen arviointiin pääsee nopeasti. Hoidon tarpeen arvioi hoitohenkilökunta joko ajanvarauksen yhteydessä tai hammashoitolassa saman päivän aikana.

Ei kiireellinen aika pyritään varaamaan niin, että potilas pääsee vastaanotolle vaivasta riippuen 1-2 kuukauden kuluessa.

Kiireellinen hoito järjestetään saman päivän aikana.

Varkaudessa on oman raportointijärjestelmän tilastojen mukaan yksi yli 180 pvä odottanutta, joka on tarkastettu ja todettu järjestelmävirheiksi. Joroisissa ei THL:n tai omien tilastojen mukaan ole yli 180 pvä odottaneita.