Hoitotakuun toteutuminen: Hammashoito

  • Hoitotakuu: Kuntalaisen on saatava yhteys hammashoitoon arkipäivisin virka-aikana välittömästi.

Suun terveydenhoidon ajanvaraus on keskitetty numeroon (017) 579 6500. Ajanvarauksen yhteydessä tehdään suun terveyteen liittyvä haastattelu, jonka perusteella määritellään tutkimukseen pääsyn kiireellisyys.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat ohjataan päivystävälle hammaslääkärille, joka antaa ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Suuhygienistit tekevät hoidon tarpeen arvioinnin ei-kiireellisen hoidon osalta.

  • Hoitotakuu: Jos hoito katsotaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi, se tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

 

Tilanne joulukuussa 2019: hoitotakuu toteutuu Varkaudessa. Kiireettömän ajan hammaslääkärille saa Varkaudessa neljän kuukauden kuluessa.

Joroisissa kiireetöntä hammaslääkärin aikaa ei pystytä tällä hetkellä antamaan Joroisten hammaslääkärivajeen vuoksi. Kiireellinen hoito järjestetään tarvittaessa Varkaudessa.