Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Varkauden lastenneuvola, Savontie 55, 3.krs, 78300 VARKAUS

Kangaslammin lastenneuvola; Rauhantie 4, 79480 KANGASLAMPI

Lastenneuvolassa edistetään lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. Neuvolassa seurataan lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan lasten kasvatustehtävässä sekä parisuhteen hoitamisessa.

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana neuvolakäyntejä on yksilöllisen tarpeen mukaan 9-12 kertaa.  Sen jälkeen terveydenhoitaja tapaa lasta perheineen 1½-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaana. Määräaikaistarkastuksista kolme on laajoja terveystarkastuksia, joihin kutsutaan kummatkin vanhemmat mukaan. Voit tehdä ajanvarauksen Kansalaisen terveyspalvelun kautta. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia sekä vanhempien tuen tarvetta. Laaja terveystarkastus pitää sisällään terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit. Arvioinnin tukena hyödynnetään vanhempien näkemystä lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä vanhempien luvalla varhaiskasvatuksen palautetta lapsen selviytymisestä päivähoidossa.

Neuvolan terveydenhoitaja on myös Omatyöntekijä, joka auttaa tarvittaessa perheitä saamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan.   Jos koet olevasi väsynyt, arki on liian raskasta, parisuhteessa ongelmia, tai toivot muuten apua ja tukea perheesi elämään, ota rohkeasti yhteyttä!

 

NEUVOLOIDEN SOSIAALITYÖ
 
Sosiaalityöntekijä on neuvoloissa tarjoamassa perheille neuvontaa, ohjausta ja palvelupäätöksiä. Asianne voi koskea ihan mitä vain lapsiperheen elämään liittyvää asiaa, jota haluatte pohtia yhdessä sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Voitte pyytää omaa terveydenhoitajaasi varaamaan aika sosiaalityöntekijälle, tai voitte myös itse sopia sosiaalityöntekijän kanssa suoraan tapaamisesta neuvolan tiloissa.