Päihdeklinikka

Päihdeklinikka palvelee alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmissa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Myös riippuvuusongelmasta kärsivän läheiset voivat hakeutua päihdeklinikalle.

Hoidontarpeen arviointi (mm. katkaisu- ja opioidikorvaushoito) tapahtuu päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla ajanvarauksella.

Palveluun voi hakeutua omalla yhteydenotolla tai verkostojen kautta.