Lasten -ja nuorisopsykiatria

 

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lapsen oireillessa psyykkisesti ensisijaisia ovat perustason tukitoimenpiteet lapsen omassa kasvuympäristössä. Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat:

 • pitkäkestoisia vaikeuksia kyvyssä olla vuorovaikutuksessa
 • vaikeita oireita tunne-elämän ja käyttäytymisen alueella (esim. vakava masennus, epäily realiteettien pettämisestä, hallitsematonta aggressiivista käyttäytymistä)
 • merkittävää oireilua syömiseen liittyen
 • neuropsykiatrisia tai laaja-alaisia kehityksellisiä vaikeuksia, joihin liittyy vakavia-tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmia ja jotka merkittävästi vaikeuttavat lapsen ikätasoista toimintakykyä
 • toimintakykyä heikentävää ja pitkäkestoista psykosomaattista oireilua.
 • itsetuhoista käyttäytymistä
 • psykoottisuutta
 • vaarallisen tuhoavaa käytöstä

Lastenpsykiatrian poliklinikalle tarvitaan lääkärin tekemä lähete.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa tutkimusta, diagnostiikkaa ja hoitoa 14 – 19 vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat: 

 • vakava masentuneisuus
 • vakava ja pitkittynyt ahdistuneisuus
 • itsetuhoisuus
 • vakavat syömishäiriöoireet
 • todellisuudentajun heikentyminen
 • vakavat kriisitilanteet.

​ Nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeudutaan jos em. oireet aiheuttavat selkeää toimintakyvyn laskua. Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. 

Hoitomuotoja ovat yksilö- ja perhekeskustelut, ryhmä-, taide- ja verkostoterapia sekä lääkehoito. Poliklinikalla tehdään tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa nuoren ja perheen suostumuksella.   Nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia tutkitaan ja hoidetaan perus/koulu/opiskelijaterveydenhuollossa.

Toimintamme on toteutunut hoitotakuun mukaisesti 12/21.