Lasten ja nuorten mielenterveys

Lasten ja nuorten mielenterveystiimit / Nikula

Lasten mielenterveystiimi palvelee alle kouluikäisiä ja alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Nuorten mielenterveystiimin asiakkaiksi voivat hakeutua yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat alle 20-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä. Vastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä puhelimitse. Asiakkaaksi voi ohjautua myös lähetteellä tai jonkun muun viranomaisen ohjauksella. Käyntiaika  pyritään järjestämään  mahdollisimman pian, ei kuitenkaan päivystyksellisesti.

Tiimeihin voi ottaa yhteyttä, kun on huolta lapsen / nuoren mielenterveydestä, esim:

  • masennuksesta ja ahdistuneisuudesta

  • pelko- ja pakko-oireista

  • tarkkaavaisuus- ja keskittymisongelmista

  • traumaperäisistä psyykkisistä oireista

Lapsen / nuoren tilannetta selvitellään selvittelykäynneillä, minkä jälkeen laaditaan yhdessä perheen kanssa hoitosuunnitelma. Tarvittaessa ohjataan lapsi / nuori perheineen esim. erikoissairaanhoitoon.