Toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja osallistumista ikätasoiseen toimintaan. Varkauden kaupungin kuntoutuspalvelujen toimintaterapiassa pääasiallinen asiakasryhmä ovat alle kouluikäiset lapset.

Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille lastenneuvolan, lasten ja nuorten keskus Nikulan, muiden terapeuttien tai erikoissairaanhoidon lähetteellä / suosituksella. Lasten toimintaterapiapalveluita ovat arvioinnit, yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat sekä ohjauskäynnit vanhemmille ja päivähoitoon / kouluun. Lisäksi toimintaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä.

Toimintaterapiaan ohjautuvien lasten ongelmat liittyvät pääsääntöisesti lieviin kehitys- ja oppimishäiriöihin, kuten liikunnalliseen kömpelyyteen, silmä-käsi-yhteistyön kypsymättömyyteen, hahmottamisen vaikeuksiin, aistisäätelyn pulmiin sekä leikkitaitojen harjaantumattomuuteen. Toimintaterapeutti käyttää työssään standardoituja testejä sekä erilaisia motoriikkaharjoituksia, tehtäviä, leikkejä ja pelejä. Yhteistyössä lähiaikuisten kanssa sovitaan tavoitteista ja keinoista lapsen kehityksen tukemiseksi.

Poika leikkii legoilla.

 

Työikäisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete / suositus. Kuntoutuksesta vastaava lääkäri tekee päätöksen toimintaterapian toteuttamisesta ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lähetteen voi toimittaa osoitteeseen: Varkauden terveyskeskus / Kuntoutustyöryhmä, Savontie 55, 78300 Varkaus