Puheterapia

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on puheen, kielen, äänen ja kommunikaatiotaitojen parantaminen tai ylläpito. Puheterapia toteutuu jaksottaisena puheterapiana, ohjauksena ja neuvontana ja sisältää yhteistyön asiakkaan lähiverkoston kanssa. Puheterapia toteutuu puheterapeutin vastaanotolla, erikseen sovitusti puheterapiaa annetaan koti- ja laitoskäynteinä.