Puheterapia

Lapsi ohjautuu puheterapiajonoon tavallisimmin lastenneuvolan lähetteellä, mutta vanhemmat voivat myös itse ilmoittaa lapsen jonoon. Kutsu jonosta  puheterapiaan tulee puheterapeutilta  kirjeitse tai puhelimitse.

Aikuinen ohjautuu puheterapiaan pääsääntöisesti lääkärin  tai hoitajan suosituksesta, mutta aikuinen voi myös itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.  Puheterapeutti ottaa yhteyttä ohjattuun aikuiseen kirjeitse tai puhelimitse. Puheterapiassa pyritään havaitun puheterapeuttisen ongelman parantamiseen ja/tai kommunikaatiokyvyn ylläpitämiseen.

Puheterapia toteutuu pääsääntöisesti puheterapeutin vastaanotolla. Erikseen sovitusti puheterapiaa toteutetaan lapsille Päiviönsaaren erityispäiväkodilla, ja tarvittaessa  aikuisille sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastolla.  Kotikäyntejä tehdään rajoitetusti erityistilanteissa.  Puheterapia toteutuu ohjauksena ja neuvontana, jaksottaisena  tai jatkuvana puheterapiana, ja sisältää yleisesti yhteistyön asiakkaan lähiverkoston kanssa.

 

Lasten asioissa  puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä kun,

  • 2,5- vuotiaalla on käytössään vai muutamia  sanoja
  • 3-vuotias ei käytä pieniä lauseita
  • lapsen on vaikea ymmärtää puhetta
  • 4-vuotiaan puhe on koko ajan hyvin epäselvää ja vieraan on vaikea sitä ymmärtää
  • lapsi on änkyttänyt useamman kuukauden ajan 
  • 5-vuotiaalla on useita äännevirheitä
  • lapsen kielen- tai puheenkehitys huolestuttaa, eikä huoli hälvene keskusteluissa neuvolan tai päiväkodin henkilöstön kanssa. Yksittäinen lapsen äännevirhe (R,S,L,K) ohjautuu tavallisimmin puheterapiajonoon 5-vuotiaan lastenneuvolan tarkastuksen kautta.

Nuorten ja aikuisten asioissa voi ottaa yhteyttä, kun on kyse esim. äänen, ääntämisen, kuulemisen ongelmasta tai neurologisesta sairaudesta johtuvasta häiriöstä.