Selvitys terveydentilasta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (salmonellatodistus)

Jos opiskelualalla tai työpaikalla tarvitaan selvitystä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (salmonellatodistus), tulee ottaa yhteys omaan terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja arvioi salmonellanäytteen tarpeellisuuden.