Kunnan tarjoama säännöllisen kotihoidon palveluseteli

 

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on kunnan asiakkailleen myöntämä sitoumus korvata yksityiseltä hoivapalveluntuottajalta ostettu palvelu kunnan ennalta määräämään arvoon saakka. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto kaupungin omalle kotihoidolle ja sen saamiseksi on täytettävä kaupungin kotihoidon perusteet. Seteliä myönnettäessä käytetään erityistä harkintaa, koska se on määrärahasidonnainen eli sidottu vuosittaiseen budjettiin.

Lisätietoja säännöllisen kotihoidon palvelusetelistä saa Ikääntyneiden asiakasohjauksesta puhelinnumeroista 044 444 2472 ja 044 444 2691.