Veteraanit

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 1.1.-31.10.2019

Valtio myöntää vuosittain määrärahaa rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseen. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaasti ja täysimääräisesti rintamaveteraanien hyväksi.

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettuja kotona asumista tukevia palveluita.

Yleiset periaatteet

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen.

Määrärahan riittäessä myös palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja. Nämä voivat olla esim. siivous-, ateria-, kuljetus- tai hoivapalveluja.

Varkaudessa on käytössä 35 euron veteraaniseteli, jolla rintamaveteraani voi ostaa tarvitsemiaan alueella toimivilta palveluntuottajilta.

Rintamaveteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat Varkauden kaupungin kautta hakea henkilöt, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla laitos- tai avokuntoutusta. Avokuntoutus voi tapahtua veteraanin kotona. Veteraanien aviopuolisot voivat hakea puolisokuntoutusta laitoskuntoutusjaksolle.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia.

Valtiokonttori on kilpailuttanut rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen palveluntuottajat.

Laitoskuntoutusjakson pituuteen vaikuttaa rintamaveteraanin toimintakykyluokka.

Avokuntoutuskertojen määrä on pääsääntöisesti 20 käyntikertaa kalenterivuodessa. Varkauden perusturvalautakunta on päättänyt palveluntuottajista joulukuussa 2018.

Tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa.

Veteraanikuntoutushakemuksia ja lisätietoa saa ohjaajalta.