Terveydenhuollon maksusitoumukset

Terveydenhuollon maksusitoumuksen tarpeen arvioi henkilöä hoitava taho. Hoitava taho tekee maksusitoumus hakemuksen ko. asiasta päättävälle viranomaiselle.

Terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita kiireettömän hoidon hoitopaikan. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää, että sille, jonka hän valitsee.  Ole yhteydessä omaan terveysasemaasi lisätiedon saamiseksi. THL 47§

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. THL 48§