Näin asioit ikääntyneiden palveluissa

Näille sivuille on koottu tietoa Varkauden ikääntyneille suunnatuista palveluista. Tietoa löytyy kotiin saatavilla olevista palveluista, päivätoiminnasta sekä palveluasumisesta.

Jos sinä tai läheisesi jo kuulutte jonkin kunnallisen palvelun piiriin (kotihoito, omaishoito, palveluasuminen), yhteydenotot tapahtuvat suoraan kyseiseen palveluun/yksikköön.

Turvapuhelin muutoksissa, esim. irtisanominen, ole yhteydessä kotihoidon teknologiatiimiin puh. 044 444 2202.