Myrkytykset

Myrkytysoireiden vakavuus ja niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat

  • aineesta 
  • määrästä 
  • millä tavoin myrkky on joutunut elimistöön.

Pistoksena tai hengitysteitse saatu myrkky vaikuttaa nopeasti, ja myrkkykaasujen hengittäminen suljetussa tilassa voi aiheuttaa nopean kuoleman. Suun kautta saadun myrkyn vaikutus ilmenee yleensä hitaasti, mutta henkeä uhkaavia oireita voi ilmaantua jopa ensioireina.

Oikean ensiavun ja ensihoidon kannalta on tärkeää selvittää:

  • Mikä aine on aiheuttanut myrkytyksen?
  • Miten aine on kehoon joutunut? (nieltynä, hengitettynä, iholta imeytyneenä tai pistettynä)
  • Kuinka suuresta määrästä on kysymys?
  • Milloin myrkytys on tapahtunut?

Myrkytyksen aiheuttaja (lääke, sieni, kasvi tms.) on syytä viedä henkilön mukana sairaalaan.