Lapsettomuus

Joka viides kärsii tahattomasta lapsettomuudesta jossain elämänsä vaiheessa. Valtaosaa heistä pystytään auttamaan hedelmöityshoitojen avulla.

Lähetteen hedelmällisyysselvittelyihin ja lapsettomuushoitoihin voi saada terveyskeskuslääkäriltä tai yksityiseltä lääkäriltä.  Tutkimukset voivat olla aiheellisia, kun säännöllisiä yhdyntöjä on ollut vuoden ajan ilman ehkäisyä, eikä raskaus ole vielä alkanut. Lapsettomuuden hoitoon liittyvät tutkimukset kannattaa aloittaa aikaisemmin, mikäli tiedossa on raskauden alkamista vaikeuttava tilanne.

Varkaudessa lapsettomuustutkimukset aloitetaan äitiysneuvolassa. Pari kutsutaan yhdessä ensikäynnille neuvolaan, jossa kartoitetaan molempien terveydentila ja suunnitellaan perustutkimukset: Naisesta laboratoriokokeita ja miehestä spermanäyte. Kun perustutkimukset on tehty ja vastaukset käytettävissä, tulee pariskunta yhdessä lääkärin vastaanotolle. Heille kerrotaan tutkimusten tulokset ja ohjataan jatkohoitoon erikoissairaanhoidon poliklinikalle. Erikoissairaanhoidossa suunnitellaan jatkohoito yksilöllisesti lapsettomuuden syyn ja parin toiveiden mukaan.

Aina lapsettomuuden syy ei selviä. Osalle pariskunnista hoidoista pidättäytyminen tai adoptio voi olla paras vaihtoehto. Tärkeää on pyrkiä hedelmällisyyttä heikentävien tekijöiden korjaamiseen; paino-ongelmat ja tupakointi ovat näistä tekijöistä tärkeimmät.