Sikiön poikkeavuuksien seulonnat

Sikiön poikkeavuuksien seulontojen eli sikiöseulontojen järjestämisessä periaatteena on, että raskaana oleville tarjottaisiin tasapuolisesti vapaaehtoisia, maksuttomia, yhdenmukaisia ja laadukkaita seulontatutkimuksia ja tarvittaessa niiden jatkotutkimuksia. Lisäksi tavoitteena on parantaa sikiön ja lapsen hoitomahdollisuuksia ja siten vähentää syntyvien lasten sairastavuutta ja imeväiskuolleisuutta sekä antaa raskaana oleville riittävästi tietoa seulontojen eri vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä jatkotutkimuksista.

Kuntien velvollisuus on tarjota raskaana oleville seuraavat seulonnat:

  1. varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10+0–13+6
  2. kromosomipoikkeavuuksien seulonta ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan avulla (verinäyte raskausviikolla 9+0−11+6 ja niskaturvotuksen mittaus yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0–13+6) tai vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen (keskiraskauden) seerumiseulonnan avulla raskausviikolla 15+0−16+6
  3. ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0−21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

Jos epäillään sikiön poikkeavuutta, raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuutta jatkotutkimuksiin (esim. sikiön kromosomien tutkimus istukka- tai lapsivesinäytteestä). Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Saat lisätietoa sikiöseulonnoista ja lähetteet niihin ensimmäisen äitiysneuvolaneuvolakäynnin yhteydessä.