Perheneuvonta

Perheneuvontaa annetaan lasten ja nuorten keskus Nikulassa. Vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä Nikulan toimistoon tai perhe voi pyytää muita toimijoita ( varhaiskasvatus, koulu, sosiaalitoimi) varaamaan heille ajan.

Nikulan perheneuvonnan tiimi tarjoaa palveluja lapsen kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden  tukemiseksi.  Tavoitteena on parantaa perheen hyvinvointia sekä lapsen ja vanhemman välisen suhteen toimivuutta

Perheneuvontaan voi hakeutua

  • jos toivoo tukea lasten kasvatukseen, vanhempana toimimiseen ja perhesuhteiden toimivuuteen

  • jos on huoli lapsen kehityksen etenemisestä ja/tai taitotasosta, keskittymisestä, käytöksestä, lieväasteisesta psyykkisestä oireilusta (mm. pelot, jännittäminen, mielialan mataluus).

  • jos elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia, esim. ero, sairastuminen, läheisen menetys

Työskentely sisältää ohjausta ja neuvontaa, vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja, selvittelyjä ja tutkimuksia, tukikäyntejä ja terapeuttista työskentelyä (yksilö- ja perheterapeuttiset käynnit). Käytettävissä ovat myös lääkäripalvelut: lastenneurologi ja lastenpsykiatri.

Annamme asiantuntija-apua ja teemme yhteistyötä perusterveydenhuollon (esim. lastenneuvolan, puheterapeutin, toimintaterapeutin), koulujen ja päivähoidon, perhepalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa.  Järjestämme myös erilaista ryhmätoimintaa monialaisen yhteistyöverkoston kanssa, muun muassa Huomaa lapsi-ryhmät perheille, joilla on päihteiden tai eron aiheuttamaa pulmaa, lasten sururyhmä, ryhmiä lapsille, joilla on tunteiden ja käytöksen hallinnan pulmaa.

Tarjoamme lisäksi perheasioiden sovittelua perheille heidän harkitessaan eroa, eroprosessin aikana tai eron jälkeen.

Ostopalveluina voi arvioinnin jälkeen tarvittaessa saada neuropsykiatrista valmennusta ja neuropsykologista kuntoutusta.

Hoito räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa kunkin perheen tarpeiden mukaiseksi.