Perheneuvola

Perheneuvola tarjoaa palveluja lapsen kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukemiseksi.

Perheneuvolaan voi hakeutua

  • jos toivoo tukea lasten kasvatukseen, vanhempana toimimiseen ja perhesuhteiden toimivuuteen
  • jos on huoli lapsen kehityksen etenemisestä ja/tai taitotasosta, keskittymisestä, käytöksestä, lieväasteisesta psyykkisestä oireilusta (mm. pelot, jännittäminen, mielialan mataluus).
  • jos elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia, esim. ero, sairastuminen, läheisen menetys
  • lasten asioiden sopimiseksi vanhempien erotilanteessa (perheasioiden sovittelu).

Perheneuvontaa annetaan Varkauden perheneuvolassa. Vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä perheneuvolaan puhelimitse.

Työskentelyn tavoitteena on parantaa perheen hyvinvointia sekä lapsen ja vanhemman välisen suhteen toimivuutta. Asiakkaamme ovat pääosin alle kouluikäisiä ja alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. 12 - 17 -vuotiaiden nuorten vanhempia tavataan vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, mikäli nuorella ei ole asiakkuutta erikoissairaanhoidossa.  Perheneuvonnan palvelut ovat perustason palvelua.

Työskentely sisältää ohjausta ja neuvontaa, vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja, selvittelyjä ja tutkimuksia (esim. psykologin tutkimus, perhetutkimus), tukikäyntejä ja terapeuttista työskentelyä (yksilö- ja perheterapeuttiset käynnit). Käytettävissä ovat myös lääkäripalvelut.

Järjestämme myös erilaista ryhmätoimintaa eri teemoista.

Työskentely räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa kunkin perheen tarpeiden mukaiseksi.

 

Apua-nappi_neliö.jpg