Yleiset alueet ja maankaatopaikat

Yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tekninen toimiala.