Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Tonttien kauppakirjoihin tai vuokrasopimuksiin merkityn rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta kahdella vuodella päättää tekninen johtaja. Pidemmästä jatkoajasta päättää tekninen lautakunta.