Kunnan oikeus lunastamiseen

Kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle tai muihin tarpeisiin. Edellä esitettyjä lunastusedellytyksiä sovelletaan myös silloin, kun lunastamalla rajoitetaan kiinteistön käyttöoikeutta alueella, joka asemakaavassa on osoitettu kunnan tarpeisiin maanalaista rakentamista varten.

Yleiskaavan mukaisen yleisen alueen lunastamiseen tarvitaan ympäristöministeriön myöntämä lunastuslupa.

Lunastustoimituksen tekee Maanmittauslaitos.