Vireillä olevat hankkeet

Maisematyölupahakemus, Puiden kaataminen

Varkauden kaupunki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa puiden kaatamiseksi kiinteistöiltä 915-410-1-152, 915-410-1-150, 915-410-1-134, 915-410-1-146 . Kiinteistöt sijaitsevat Luttilassa Pöppökalliontien eteläpuolella. Alueen reunaan jätetään 30 metrin puustoinen suojavyöhyke.

Kirjalliset huomautukset hakemuksesta tulee toimittaa viimeistään 8.2.2021 sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 208, 78201 VARKAUS. Lisätiedot: Rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo, 044 743 6398.

Varkaudessa 22.1.2021

Rakennusvalvontatoimisto

*********************

Maisematyölupahakemus, Kiertotien meluvalli

Varkauden kaupunki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa meluvallin rakentamiseksi kiinteistölle 915-4-9908-2 (Kiertotie Varkaus). Noin 525 m pitkä meluvalli sijoittuu Kiertotien pohjoispuolella olevalle suojaviheralueelle, joka rajoittuu Mäntytien eteläpuolella olevaan asuinrakennusten kortteliin.

Maisematyölupahakemusta koskevat huomautukset on jätettävä viimeistään 3.3.2021 sähköisesti osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen : Varkauden kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 208, 78201 Varkaus.

Koronatilanteesta johtuen kohteessa ei järjestetä yleista katselmusta. Jos asianosainen pitää katselmusta tarpeellisen suunnitelman mukaisen rakentamisen vaikutusten selvittämiseksi, on siitä mainittava kirjallisessa huomautuksessa.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo, 044 743 6398 tai pekka.kaatrasalo@varkaus.fi.

Varkaudessa 22.1.2021

Rakennusvalvontatoimisto

 

 

**********************

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen luonnosta valmistellaan ja sen nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan erikseen.

Vapaamuotoista palautetta ja ideoita uuden rakennusjärjestyksen sisältöön voi laittaa osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi. Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen pääsee tutustumaan sivun oikeasta reunasta.