Vireillä olevat hankkeet

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestyksen luonnosta valmistellaan ja sen nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan erikseen.

Vapaamuotoista palautetta ja ideoita uuden rakennusjärjestyksen sisältöön voi laittaa osoitteeseen rakennusvalvonta@varkaus.fi. Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen pääsee tutustumaan sivun oikeasta reunasta.

 

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta, puiden kaataminen

Varkauden kaupunki hakee lupaa puiden kaatamiseen Kuvansin asemakaava-alueella kiinteistöllä 915-411-1-182 (os. Metallikatu, 78880 Kuvansi).