Rakennustarkastajan lupapäätökset

Täydellinen rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista on nähtävissä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla, A-porras, 1. kerros kaupungintalon aukioloaikana 9.00 -15.00. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan lupajaoston käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimusaika (14 vrk) alkaa kulua päätöksen antopäivästä, joka on ilmoitettu julkipanolistan alussa.

Lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvontatoimistossa, josta saa myös lisätietoja ja otteita päätöksistä muutoksenhakuohjeineen.