Rakennustarkastajan ja lupajaoston lupapäätökset

Täydellinen rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista on nähtävissä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla, A-porras, 1. kerros kaupungintalon aukioloaikana 9.00 -15.00. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan lupajaoston käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimusaika (14 vrk) alkaa kulua päätöksen antopäivästä, joka on ilmoitettu julkipanolistan alussa.

Lupajaoston lupapäätöksistä on mahdollista tehdä hallintovalitus. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta

Lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvontatoimistossa, josta saa myös lisätietoja ja otteita päätöksistä muutoksenhakuohjeineen.