Maan vuokraus ja myynti

Rakentamattomat asuintontit luovutetetaan vuokraamalla suoraan tekniseltä toimialalta. Päärakennuksen perustusten valmistumisen jälkeen on tontti mahdollista lunastaa.

Muiden maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi päättää tekninen johtaja, pidemmästä ajasta päätöksen tekee tekninen lautakunta. Muiden maa-alueiden myymisestä vastaa joko tekninen johtaja, tekninen lautakunta, kaupungihallitus tai -valtuusto riippuen maa-alueen hinnasta.