Toiminta-avustukset

Varkauden kaupunginhallitus julistaa yleisesti haettavaksi Varkauden kaupungin uuden avustusohjesäännön mukaan kohde- ja toiminta-avustukset vuodelle 2022 

Uusi avustusohjesääntö on luettavissa sivulta avustusten hakeminen.

Varkauden kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustusta yhteisön sääntömääräisen toiminnan tukemiseen lukuun ottamatta liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustuksia. 

Varkauden kaupunginhallitus myöntää kohdeavustusta Varkauteen rekisteröidyille yhdistyksille, Varkaudessa toimiville yhteisöille, työryhmille sekä varkautelaisille yksityishenkilöille. Kohdeavustuksia myönnetään sekä yhdistysten omien sisäisten tapahtumien että kaikille avoimiin tapahtumiin. Lisäksi avustusta myönnetään tietyn kohteen, kuten hankkeiden tai produktioiden toteuttamiseen.

Varkauden kaupunki voi tehdä kumppanuussopimuksen yhteisöille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä tai joiden perustamista tai sijoittumista Varkauteen kaupunki on tukenut. Kaupunki sitoutuu kumppanuussopimuksilla pitkäjänteiseen ja neuvottelevaan yhteistyöhön. Kumppanuussopimusesitykset ja neuvottelut vuodelle 2022 käydään kaupunginjohtaja Joonas Hännisen ja hänen erikseen nimeäminen viranhaltijoiden kanssa helmikuun 2022 aikana.

Tapahtuma- ja kohde-avustukset vuodelle 2022 on haettavissa 31.1.2022-28.2.2022 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Tapahtuma- ja kohdeavustukset haetaan sähköisessä Timmi-järjestelmässä. Timmi löytyy kaupungin verkkosivuilta oheisesta linkistä Timmi sisäänkirjautuminen

VARKAUDESSA  24.1.2022 Elinvoimajaosto

Lisätiedot:
Osallisuuskoordinaattori, Tarja Tomperi, tarja.tomperi@varkaus.fi
Johtava kulttuurituottaja Terhi Siippainen, terhi.siippainen@varkaus.fi
Liikuntapalvelujen esimies Marko Kukkonen, marko.kukkonen@varkaus.fi