Osoitejärjestelmän ylläpito

Kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää sekä tiedottaa osoitenimien ja osoitenumeroiden muutoksista viranomaisille (hätäkeskus, pelastuslaitos, poliisi, postin osoitepalvelu, postin Varkauden jakeluyksikkö, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos ja Tiehallinto. Väestörekisterikeskuksen kautta tiedot päivittyvät mm. KELAlle ja Verohallinnolle).