Liikenteenohjaus

Pysyvistä liikenteenohjauslaitteista, nopeusrajoituksista ja rakenteellisista nopeuden rajoittimista päättää tekninen lautakunta.
Työmailla liikenteen ohjauksen hoitaa työmaamestari. Muusta tilapäisestä liikenteenohjauksesta päättää kaupungininsinööri.

Kaivuuluvat

Kadulla ja yleisellä alueella tehtäviin töihin on saatava kaupungin suostumus, jonka antaa kaupungininsinööri.

Sijoitusluvat

Johtojen ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle on haettava lupa, jonka myöntää kaupungininsinööri.

Kaikkien em. lupien hakeminen tapahtuu eLupa sovelluksella.

Linkki eLupa -sovellukseen

Muu liikenteenohjaus

Liikennettä ohjataan ja turvataan mm. kevyenliikenteenväylille asennettavin ajoestein.