Kadut ja tiet

Varkauden tie ja katuverkko määritellään osayleis- ja asemakaavoissa. Katujen rakentamisesta ja hoidosta vastaa kaupunki. Liikenneväylien ja liikenneympäristön suunnitelmien hankinnasta huolehtii tekninen toimiala.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan liikenneonnettomuustilastojen perusteella. Seurantaa varten on perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Tekninen toimiala toteuttaa asemakaavoissa esitetyt yleiset pysäköintialueet. Tekninen lautakunta päättää autopaikkojen rajoituksista sekä paikkojen vuokraus- ja myyntiehdoista.

Asiasanat: