Investointikohteet

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt vuoden 2018 päällystysohjelman.

 

Aikatauluun saattaa tulla muutoksia toimintavuoden aikana.