Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostoon kuuluu 7 jäsentä ja 5 varajäsentä. Jäsenten toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Vammaisneuvoston tehtävät

  • Varkauden vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen työryhmä kaupungissa.
  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä toimia lausunnonantajana kaupungin eri viranomaisille. Nimetä asioita valmistelevia työryhmiä, joihin vammaisneuvoston jäsenten lisäksi voi kuulua vammaisjärjestöjen, seurakunnan sekä eri viranomaisten edustajia.
  • seuraa kaupungin yleistä päätöksentekoa yhteiskunnallisissa asioissa vammaisten kannalta.
  • seurata lakisääteisten vammaisia koskevien palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien toteutumista kaupungissa ja edistää vammaisneuvoston mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksiin.
  • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri-, liikunta ja harrastustoimintaan.
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  • valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus.
  • hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.
  • vammaisneuvoston yksi tärkeimmistä tehtävistä on seurata YK:n vammaissopimuksen toteutumista.

 

Jäsenet:
Ilonen Hannu (puheenjohtaja)
Sarkeala Lea (varapuheenjohtaja)
Ketola Pauli
Kuvaja Elina
Puustinen Keijo
Rikalainen Anita
Rossi Sirpa

 

Varajäsenet:
Saraketo Katja
Leväinen Marketta
Rantanen Jeremias
Kotilainen Tuula
Asikainen Minna