Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Valtuusto valitsee toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja erityislaeissa.