Asiakasraadit

TOIMI NÄIN:

Mikäli nousee tarvetta asiakasraadin perustamiseen, ota yhteys Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattoriin. Raateja voidaan perustaa tarpeen mukaan mille toimialalle tahansa. Aloite voi tulla myös asukkailta.

Varkauden kaupungilla on käytössä terveyspalvelujen suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena kaksi asiakasraatia: pääterveysaseman palveluissa ja Kangaslammin terveyspalveluissa. Lisäksi käytössä on varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati.

Raateihin kutsutaan osallistujat kaupungin verkkosivulla ja tarvittaessa myös lehti-ilmoituksella.
Raadin tapaamisista ja aiheista sovitaan kokouksissa.
Sihteeri lähettää asialistan osallistujille ennen seuraavaa kokousta.
Puolentoista tunnin kokouksissa on myös tilannekatsaus edellisellä kerralla esillä olleista asioista.
Sihteeri tekee kokoontumisista muistion ja muistiot säilytetään sihteerin kansiossa.

Pääterveysaseman raadin puheenjohtaja on ylilääkäri ja sihteerinä apulaisosastonhoitaja. Kangaslammin terveyspalvelujen yhteyshenkilö on palveluasumisen esimies.
Varhaiskasvatuksen asiakasraatia pitää lastentarhanopettaja.

Pääterveysaseman asiakasraadin kaupunkiorganisaation vakituiset edustajat ovat vastaanottopalvelujen ylilääkäri ja osastonhoitaja, terveysaseman apulaisosastonhoitaja sekä tarvittaessa muita terveyspalvelujen asiantuntijoita. Kokouksissa on mukana myös vammaisneuvoston edustaja.

Raadilla ei ole virallista asemaa, mutta sillä on merkittävä kokemusasiantuntijan rooli toimintojen parantamisessa.

Lisätietoja asiakasraadeista: Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori.